Để đảm bảo quyền lợi của quý khách khi đặt hàng bên shop chúng tôi luôn giữ kín mọi thông tin mà quý khách đã cung cấp trong quá trình đặt hàng. Để đảm bảo rằng không ai bên thứ 3 có thể biết được thông tin của quý khách.